نمایش 1–12 از 29 نتیجه

یخچال ساید دوو مدل D5S-0034MW

85/000/000 تومان
 • یکی از بهترین یخچال فریزر ساید بای ساید شرکت دوو
 • سری پرایم با طراحی مدرن و لوکس
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر ساخت کره ی جنوبی
 • سامانه ی سرمایش فلزی (Metal Ice Cooling)
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a از نوع بهترین و سبکترین گاز کمپرسور یخچال فریزر
 • مجهز به 3 لایه ی فیلتر Fresh Max Plus
 • فضای نیمه منجمد Magic Cool Zone
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) ساید بای ساید
 • دارای درب سوم
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهری و یخساز خودکار (Turbo ice maker)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع
 • 24 ماه ضمانت نامه ی گروه انتخاب سرویس
 • 124ماه ضمانت کمپرسور یخچال فریزر
 • 30 روز گارانسی (بازگشت و تعویض) دوو

یخچال ساید دوو مدل D5S-0034SS

88/000/000 تومان
 • یکی از بهترین یخچال فریزر ساید بای ساید شرکت دوو
 • سری پرایم با طراحی مدرن و لوکس
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر ساخت کره ی جنوبی
 • سامانه ی سرمایش فلزی (Metal Ice Cooling)
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a از نوع بهترین و سبکترین گاز کمپرسور یخچال فریزر
 • مجهز به 3 لایه ی فیلتر Fresh Max Plus
 • فضای نیمه منجمد Magic Cool Zone
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) ساید بای ساید
 • دارای درب سوم
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهری و یخساز خودکار (Turbo ice maker)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع
 • 24 ماه ضمانت نامه ی گروه انتخاب سرویس
 • 124ماه ضمانت کمپرسور یخچال فریزر
 • 30 روز گارانسی (بازگشت و تعویض) دوو

یخچال ساید دوو مدل D5S-0036MW

95/000/000 تومان
 • بزرگترین یخچال فریزر ساید بای ساید شرکت دوو
 • سری پرایم با طراحی مدرن و لوکس
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر ساخت کره ی جنوبی
 • سامانه ی سرمایش فلزی (Metal Ice Cooling)
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a از نوع بهترین و سبکترین گاز کمپرسور یخچال فریزر
 • مجهز به 3 لایه ی فیلتر Fresh Max Plus
 • فضای نیمه منجمد Magic Cool Zone
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) ساید بای ساید
 • دارای درب سوم
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهری و یخساز خودکار (Turbo ice maker)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع
 • 24 ماه ضمانت نامه ی گروه انتخاب سرویس
 • 124ماه ضمانت کمپرسور یخچال فریزر
 • 30 روز گارانسی (بازگشت و تعویض) دوو

یخچال ساید دوو مدل D5S-0036SS

105/000/000 تومان
 • بزرگترین یخچال فریزر ساید بای ساید شرکت دوو
 • سری پرایم با طراحی مدرن و لوکس
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر ساخت کره ی جنوبی
 • سامانه ی سرمایش فلزی (Metal Ice Cooling)
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a از نوع بهترین و سبکترین گاز کمپرسور یخچال فریزر
 • مجهز به 3 لایه ی فیلتر Fresh Max Plus
 • فضای نیمه منجمد Magic Cool Zone
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) ساید بای ساید
 • دارای درب سوم
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهری و یخساز خودکار (Turbo ice maker)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع
 • 24 ماه ضمانت نامه ی گروه انتخاب سرویس
 • 124ماه ضمانت کمپرسور یخچال فریزر
 • 30 روز گارانسی (بازگشت و تعویض) دوو

یخچال ساید دوو مدل D5S-1033MW

63/000/000 تومان
 • بزرگترین یخچال فریزر ساید بای ساید شرکت دوو
 • سری پرایم با طراحی مدرن و لوکس
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر ساخت کره ی جنوبی
 • سامانه ی سرمایش فلزی (Metal Ice Cooling)
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a از نوع بهترین و سبکترین گاز کمپرسور یخچال فریزر
 • مجهز به 3 لایه ی فیلتر Fresh Max Plus
 • فضای نیمه منجمد Magic Cool Zone
 • مجهز به Blue Light LED
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) ساید بای ساید
 • دارای درب سوم
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهری و یخساز خودکار (Turbo ice maker)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع
 • 24 ماه ضمانت نامه ی گروه انتخاب سرویس
 • 124ماه ضمانت کمپرسور یخچال فریزر
 • 30 روز گارانسی (بازگشت و تعویض) دوو

یخچال ساید دوو مدل D5S-1033SS

68/000/000 تومان
 • یکی از بهترین یخچال فریزر های دوو
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر ساخت کره ی جنوبی
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a
 • مجهز به Magic Cool Zone
 • مجهز به Blue light LED
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling)
 • درب هوم بار
 • مجهز به Metal Ice Cooling
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهر
 • یخساز خودکار (Turbo ice maker)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع

یخچال ساید دوو مدل D5S-1037MW

72/000/000 تومان
 • بزرگترین یخچال فریزر ساید بای ساید شرکت دوو
 • سری پرایم با طراحی جادار
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر ساخت کره ی جنوبی
 • سامانه ی سرمایش فلزی (Metal Ice Cooling)
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a از نوع بهترین و سبکترین گاز کمپرسور یخچال فریزر
 • مجهز به 3 لایه ی فیلتر Fresh Max Plus
 • فضای نیمه منجمد Magic Cool Zone
 • مجهز به Blue Light LED
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) ساید بای ساید
 • دارای درب سوم
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهری و یخساز خودکار (Turbo ice maker)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع
 • 24 ماه ضمانت نامه ی گروه انتخاب سرویس
 • 124ماه ضمانت کمپرسور یخچال فریزر
 • 30 روز گارانسی (بازگشت و تعویض) دوو

یخچال ساید دوو مدل D5S-1037SS

75/000/000 تومان
 • بزرگترین یخچال فریزر ساید بای ساید شرکت دوو
 • سری پرایم با طراحی جادار
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر ساخت کره ی جنوبی
 • سامانه ی سرمایش فلزی (Metal Ice Cooling)
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a از نوع بهترین و سبکترین گاز کمپرسور یخچال فریزر
 • مجهز به 3 لایه ی فیلتر Fresh Max Plus
 • فضای نیمه منجمد Magic Cool Zone
 • مجهز به Blue Light LED
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) ساید بای ساید
 • دارای درب سوم
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهری و یخساز خودکار (Turbo ice maker)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع
 • 24 ماه ضمانت نامه ی گروه انتخاب سرویس
 • 124ماه ضمانت کمپرسور یخچال فریزر
 • 30 روز گارانسی (بازگشت و تعویض) دوو

یخچال ساید دوو مدل D5S-2915GW

50/000/000 تومان
 • یخچال فریزر ساید بای ساید شرکت دوو
 • سری پارامو با طراحی خاص
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر
 • سامانه ی سرمایش فلزی (Metal Ice Cooling)
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a از نوع بهترین و سبکترین گاز کمپرسور یخچال فریزر
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) ساید بای ساید
 • دارای درب هوم بار
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهری و یخساز خودکار (Turbo ice maker)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع
 • 24 ماه ضمانت نامه ی گروه انتخاب سرویس
 • 124 ماه ضمانت کمپرسور یخچال فریزر
 • 30 روز گارانسی (بازگشت و تعویض) دوو

یخچال ساید دوو مدل D5S-2915MW

51/000/000 تومان
 • یخچال فریزر ساید بای ساید شرکت دوو
 • سری پارامو با طراحی خاص
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر
 • سامانه ی سرمایش فلزی (Metal Ice Cooling)
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a از نوع بهترین و سبکترین گاز کمپرسور یخچال فریزر
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) ساید بای ساید
 • دارای درب هوم بار
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهری و یخساز خودکار (Turbo ice maker)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع
 • 24 ماه ضمانت نامه ی گروه انتخاب سرویس
 • 124 ماه ضمانت کمپرسور یخچال فریزر
 • 30 روز گارانسی (بازگشت و تعویض) دوو

یخچال ساید دوو مدل D5S-2915SS

54/000/000 تومان
 • یخچال فریزر ساید بای ساید شرکت دوو
 • سری پارامو با طراحی خاص
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر
 • سامانه ی سرمایش فلزی (Metal Ice Cooling)
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a از نوع بهترین و سبکترین گاز کمپرسور یخچال فریزر
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) ساید بای ساید
 • دارای درب هوم بار
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهری و یخساز خودکار (Turbo ice maker)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع
 • 24 ماه ضمانت نامه ی گروه انتخاب سرویس
 • 124 ماه ضمانت کمپرسور یخچال فریزر
 • 30 روز گارانسی (بازگشت و تعویض) دوو

یخچال ساید دوو مدل D5S-3133GW

56/500/000 تومان
 • پرفروشترین یخچال فریزر ساید بای ساید شرکت دوو
 • سری پرایم با طراحی مدرن
 • موتور کمپرسور کم مصرف اینورتر ساخت کره ی جنوبی
 • سامانه ی سرمایش فلزی (Metal Ice Cooling)
 • نشان انرژی +A
 • گاز مصرفی R600a از نوع بهترین و سبکترین گاز کمپرسور یخچال فریزر
 • سنسور دمای خودکار
 • سامانه ی سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) ساید بای ساید
 • دارای درب هوم بار
 • آبسردکن خودکار متصل به آب شهری و یخساز خودکار (Express ice)
 • پنل لمسی LED
 • سامانه ی سرمایش سریع
 • 24 ماه ضمانت نامه ی گروه انتخاب سرویس
 • 60ماه ضمانت کمپرسور یخچال فریزر
 • 30 روز گارانسی (بازگشت و تعویض) دوو

یخچال دوو

پردازنده‌های یخچال فریزر دوو در واقع در نقش مغز متفکر این سیکل حفظ تازگی است.
این پردازنده با دریافت و آنالیز اطلاعات دریافتی از سیستم دیجیتال کولینگ ( سنسور های تعبیه شده در قسمت های مختلف یخچال و فریزر دوو) دما را در همه نقاط رصد می نماید و در صورت نیاز به تزریق سرما با استفاده از سیستم گردش هوای سه بعدی محصولات دوو سرمای تولید شده توسط کمپرسور دوو را به همه نقاط یخچال دوو منتقل می نماید
فیلتر های قدرتمند تصویری بو و هوای یخچال فریزر دوو نیز نقش مکمل خود را در حفظ تازگی مواد غذایی با از بین بردن میکروب ها و باکتریها و همچنین جلوگیری از ادغام بو در یخچال فریزر های دوو به خوبی ایفا می نماید.

سرمایش دیجیتالی(DIGITAL COOLING)

سامانه مجهز به سنسورهای کنترل دما ای است که دمای داخل و بیرون یخچال دوو را تشخیص داده و به سامانه کنترل دیجیتال دوو منتقل میکند. سیستم مدیریت هوشمند داده ها را تحلیل کرده و به کمپرسور دوو منتقل می کند.

یخچال فریزر ساید بای ساید دوو 33 فوت مدل D5S-3340MW رنگ سفید سری پارامو

یخچال فریزر ساید بای ساید دوو 33 فوت مدل D5S-3340MW رنگ سفید سری پارامو

کمپرسور دوو با عملکرد بهینه سرمایش مورد نیاز مشتریان را تامین میکند با استفاده از سامانه هوشمند الکترونیک کنترل دمای دوو میوه و سبزیجات و مواد پروتئین برای مدت طولانی تری تازه سالم و پر طراوت می ماند.

گردش هوای سه بعدی3DCOOLING

یکی از معایب ای که کاربران با یخچال های معمول بازار دارند عدم گسترش سرما به صورت یکنواخت در همه قسمتهای یخچالهای بازار است این مشکل به خاطر استفاده از یک دریچه به منظور انتقال هوای سرد به داخل یخچال است شرکت دوو با قابلیت 3DCOOLING این مشکل را برای همیشه بر طرف کرده است.
جریان هوای چندگانه در تمامی سطوح یخچال دوو کار میکند به طوری که دریچه های کوچک در هر قفسه وجود دارد تا دمای یکسان در سراسر یخچال دوو حفظ شود به خصوص پس از باز شدن درب این سیستم با انتقال سرما به همه نقاط یخچال دوو به صورت همزمان کمک می کند تا مدت ماندگاری مواد غذایی در یخچال فریزر او افزایش یافته و طراوت و تازگی جزء جدانشدنی این محصولات دوو باشد.

فیلتر قدرتمند FRESH MAX PLUS

فیلتر قدرتمند FRESH MAX با عملکردی بی‌نظیر فضای داخلی یخچال دوو را در مقابل بوهای نامطبوع و رشد باکتری ایمن می سازد . این فیلتر از چهار جز تشکیل شده است.

 1. بوزدایی: در این قسمت فیلتر کربن وجود دارد که بوهای نامطبوع داخل یخچال دوو را به خود جذب میکند.
 2. تصفیه هوا: این قسمت توسط فیلتر های جنیک آلاینده های هوای داخل یخچال دوو را حذف میکند.
 3. باکتری زدایی: فیلتر نانو سیلور با جذب باکتری ها محیطی پاک را برای حفظ سلامتی و طراوت مواد غذایی فراهم می‌کند و مانع ایجاد کپک می شود.
 4. فن قدرتمند: در این قسمت یک فیلتر قوی به کار گرفته شده که باعث مکش بو ها و باکتری ها و آلاینده ها و عبور آنها از روی این سفید تر میشود

کمپرسور اینورتر

کمپرسور اینورتر به کمک کمپرسورهای اینورتر این امکان فراهم می شود تا سرعت کارکرد کمپرسور متناسب با نیاز کاربر تغییر نماید با اعمال این مدیریت بر کارکرد کمپرسور دوو در میزان مصرف انرژی به میزان قابل توجهی صرفه جویی حاصل میشود مزایای کمپرسورهای اینورتر دوو به شرح زیر است.

کاهش مصرف انرژی ۲۵ درصد
خواب راحت با کاهش لرزش و صدا تا ۱۱ درصد
افزایش طول عمر موتور دوو
افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی در یخچال دوو

MAGIC COOL ZONE

یکی از ویژگی های منحصر به فرد در سایت های دوو وجود یک محفظه با قابلیت تنظیم دما می باشد که با این نام شناخته می شود.
دمای مثبت ۴ درجه سانتی گراد محفظه محیطی مناسب برای نگهداری مواد غذایی پروتئینی برای استفاده در چند روز میباشد این ویژگی ارزش مواد غذایی را حفظ می کند و کاربر همیشه امکان استفاده از مواد پروتئینی تازه را دارد.

METAL ICE COLLING

در ساید بای ساید های سری پرایم دوو با بهره گیری سیستم سرمایش فلزی به روی درب سوم مزایای زیر را به ارمغان آمده است
در صورت باز و بسته شدن درب سایت دوو تامین دمای داخل یخچال دوو به میزان قابل توجهی سریعتر انجام می پذیرد در صورت خاموش شدن یا قطع شدن برق ساید های دوو هوای سرد را برای مدت بیشتری حفظ میکند

سنسور حرکتی در مدل ULTIMO

در محصولات برودتی کمپانی دوو علاوه بر مباحثی مانند صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ ارزش مواد غذایی مبحث سهولت در کاربری نیز بسیار حائز اهمیت است و به همین منظور با استفاده ازMOTION SENSOR
در زمان هایی که محیط تاریک است با نزدیک شدن کاربر به فاصله نیم متری دستگاه چراغ ال ای دی آبریز روشن شده و محیط را برای دید بهتر روشن می نماید.

سنسور نوری در یخچال دوقلو دوو

جهت رفاه حال مشتریان دوو و کاربران محصولات دوو یخچال فریزر های دوقلوی دوو مجهز به سنسور نوری هستند که با کاهش نور محیط صدای کارکرد کمپرسور دوو و فن دستگاه دوو به میزان قابل توجهی کاهش می یابد تا در آرامش شب هیچ صدایی مزاحم استراحت شما نشود.